Att cykla i Stockholm är enkelt och smidigt och oftast vinner du tid i jämförelse med såväl bil som kommunal transport. Med cirka 114 mil cykelbana kan du ta cykeln i princip varhelst du ska.

I Stockholm finns det förutom många cyklister även gott om bilar, bussar och gångtrafikanter varför du måste vara observant på din omgivning och följa trafikreglerna. Det är många som ska samsas om utrymmet och en av de vanligaste anledningarna till konflikter mellan bilister, cyklister och gångtrafikanter är att någon av dem brutit mot en trafikregel.

Säker cykling i Stockholm

”Att cykla i Stockholm är enkelt och smidigt och oftast vinner du tid i jämförelse med såväl bil som kommunal transport.”

Förutom att följa trafikreglerna finns det ett par andra saker du bör ha i åtanke för att skapa en säker cykeltur för dig själv och för din omgivning.

Använd dig av cykelbanor i den mån det går. Behöver du cykla på en gågata anpassar du hastigheten efter gångtrafikanterna. Lämna företräde för gående.

Ta ögonkontakt med personer i omgivande trafik och använd ringklockan. Det finns många saker en bra cykel kan vara utrustad med men ringklocka är lag och den hjälper till att uppmärksamma din omgivning.

Ge tydliga tecken; att sträcka ut armen i god tid ger omgivningen chans att förbereda sig för din sväng och håller du upp vänsterhanden rakt upp i luften vet de att du tänker stanna. Undvik att stanna mitt i cykelbanan; det är många som cyklar i Stockholm och cykelledet bakom dig kan vara långt. På cykelbanan gäller högertrafik varför du ska alltid hålla till höger förutom när du ska passera, det gör du på vänster sida.

Det är viktigt att du syns i trafiken och därför din cykeln ska ha reflexer och belysning. Det är också bra om dina egna kläder har reflexer och är i varselfärg – du vill synas i Stockholmstrafiken!