Barn bör lära sig om trafikens risker och regler så tidigt som möjligt. Många föräldrar lär också sina barn detta mycket tidigt, men glömmer sedan att repetera informationen regelbundet. För att barn ska komma ihåg saker de lärt sig finns olika inlärningstekniker som det är bra att ha koll på som förälder, särskilt när det gäller något så viktigt som trafikregler. Oroliga föräldrar kan också använda sig av effektiva hjälpmedel för att hålla koll på sina barn i trafiken.

trafikOlycksriskerna när barn befinner sig i trafik är större än hos vuxna då barn lättare blir distraherade och inte har samma konsekvenstänk. Det är därför viktigt att barnen får lära sig om risker i trafiken och hur olyckor undviks. Föräldrarna bär ansvaret och ibland kan det vara bra med tips utifrån.

Enkla regler för barn

Som förälder är det en stor skräck att barnen ska fara illa i trafiken. För att undvika olycka och känna sig lugnare som förälder är det därför bra att lära barnen om trafikregler redan från tidig ålder. Att barn har bråttom och glömmer att titta ordentligt innan de går över vägen är vanliga orsaker till olyckor. Därför är det viktigt att fokusera på att prata om just detta med sina barn så ofta som möjligt för att hålla minnet fräscht. Även om barnen ännu ej vistas själva i trafiken så kan detta vara väldigt värdefullt att ha vissa saker i åtanke.

  • Ett bra sätt att få barnen att komma ihåg saker är att förklara varför det är på ett visst sätt. Varför trafikljus är viktiga att följa och inte bara att de ska följas exempelvis.
  • Att alltid hålla handen vid ett övergångsställe är en bra regel som skapar särskild aktsamhet i trafiken.
  • Se också till att den traditionella ”titta åt båda hållen” är väl inlärt hos barnen när de är redo att vistas i trafiken på egen hand.
  • Om barnet äger en mobiltelefon är en bra regel att inte använda denna vid vistelse i trafiken. Att barn tittar ner i telefonen istället för att hålla ett öga på trafiken är idag en vanlig orsak till olyckor.

Hjälpmedel för barn i trafiken

trafik barn Förutom att lära barnen om trafikregler så finns det en del hjälpmedel som kan komma väl till hands och öka barnens säkerhet. Under de mörka månaderna är det särskilt viktigt att använda reflexer eftersom olycksrisken ökar avsevärt vid mörker. Något som många glömmer är att det inte räcker med en reflex om de ska synas både fram- och bakifrån. Att beklä jackan med reflexer är ett bra tips eftersom de håller sig på samma plats oavsett vad, till skillnad från exempelvis en reflexbeklädd mössa som kan vändas åt olika håll. Idag finns också en speciell gps för barn som kan inhandlas via gpsförbarn.se, något som kan vara en riktig livräddare och är verkligen något att rekommendera. Detta är en enkel armbandsklocka som även fungerar som en gps, vilket är väldigt fördelaktigt för föräldrar. Via denna teknikpryl är det enkelt att hålla koll på var barnet befinner sig och exempelvis få svar på ifall det är på väg hem eller ej. På så vis förhindras onödiga oroligheter och frågetecken.