Det är mycket att tänka på vid ett vägarbete när det kommer till säkerhet. För att undvika personskador och olyckor är det bra att ta till alla tänkbara hjälpmedel. Att ta hand om skräp och avfall på vägarbetsplatsen är en viktig åtgärd.

Road,Signs,And,Barriers,War,Drivers,Of,Roadworks,And,NarrowedDet sker varje år flertalet olyckor i samband med vägarbeten och olyckorna sker ofta på dagtid på högtrafikerade vägar. Det finns flera åtgärder både trafikanter och vägarbetare kan göra för att förebygga olyckor. Om vägarbetet genererar en massa skräp och avfall är det bra att direkt sortera det och få det ur vägen för att det inte ska orsaka någon olycka eller förvärra en olycka. Det är bra för alla inblandade att det är rent och snyggt på platsen. Ett bra sätt att hantera avfall är att gå in på bigbag.se och beställa en säck där du kan lägga allt skräp och avfall. Det är effektivt och hållbar återvinning av avfall. Både företag och privatpersoner är välkomna att beställa en återvinningssäck.

Ofta trafikanter som omkommer vid vägarbeten

Det är ofta trafikanter som omkommer i olyckor vid vägarbeten men vägarbetarna upplever ofta en otrygghet när trafiken håller en för hög hastighet. De flesta olyckor beror på att trafikanterna inte har lagt märke till vägarbetet i tid och håller en för hög hastigheter. Med denna kombinationen är risken överhängande att det ska ske en olycka. Många olyckor är också upphinnande olyckor där en trafikant blir påkörd bakifrån för att det bakomliggande fordonet inte uppmärksammat inbromsningen eller varit för nära framförvarande fordon och inte hunnit bromsa. Säkerheten på en arbetsplats är viktig och vägarbetarna bär varselkläder, det sätts upp varningslyktor samt räcken och barriärer för att skydda de som arbetar. Fordon på arbetsplatsen är utmärkta på ett uppmärksammande sätt för att öka säkerheten. Allt för att försöka förhindra personskador.