elbil som laddarFordon som drivs med fossila bränslen såsom bensin och diesel har en stor påverkan på vår miljö, vilket har gjort att alternativa drivmedel har börjat användas. Elbilar är ett alternativ för dig som vill ha en mer miljövänlig bil, men vad har den för påverkan på vår miljö egentligen?

Fossila bränslen är en av de största miljöbovarna som finns i detta nu. Koldioxidutsläppen från bilar och andra fordon bidrar till växthuseffekten som leder till den globala uppvärmningen. Med miljön i fokus efterfrågas alternativa drivmedel för att minska mängden koldioxid som släpps ut i naturen. 

Att välja en eldriven bil är ett mer miljövänligt alternativ då batteridrivet är fossilfritt. Att driva fordonet i sig släpper inte ut något koldioxid men självklart sker det utsläpp i anslutning till produktionen av batterier och el. Ett annat alternativ är att köra en bil på biobränslen som är ett drivmedel gjort på organiska föreningar. Många av Stockholms bussar drivs av denna form av bränsle. Fossilfria alternativ är utan tvekan mer miljövänligt men är det ett lika säkert alternativ som fordon som drivs med fossila bränslen?

Elbilar klarar inte säkerhetstester

Många förare står ofta inför att välja nya förmånsbilar de har möjlighet att få inom sitt företag. Självklart ligger säkerheten först på listan för många som väljer bil och därför är det viktigt att kraven uppfylls. Försäkringsbolag gör varje år säkerhetskontroller på en rad bilar för att säkerställa att de får rätt försäkring. Enligt testerna är inte elbilar ett av de säkraste valen. 

Folksam som har gjort ett av dessa tester säger att 4 av 10 elbilar klarar säkerhetstesterna. Det som gör att en elbil kan vara mindre säker än andra bilar är att bilarna byggs annorlunda. Detta är för att få plats med batterierna som väger upp till 200 kg. Målet är givetvis att elbilar ska bli ett lika säkert val som en bil som drivs med fossilt bränsle. På så sätt kan elbilen vara ett självklart val och du behöver inte välja mellan miljö och säkerhet.