El-kickbikes är ett ganska nytt inslag i vår trafik och användandet av fordonet har uppmärksammats, framför allt efter att det skett olyckor där el-kickbikes varit inblandade. Många som använder sig av el-kickbikes har inte koll på vilka regler som gäller. De räknas som cyklar och ska därför följa samma bestämmelser som gäller vid cykling. Möjligen kommer särskilda regler för el-kickbikes skapas framöver.

Användandet av el-kickbikes (eller elsparkcyklar som de också kallas) har ökat drastiskt. Det beror i stor utsträckning på att olika företag börjat hyra ut kickbikes i de större städerna. I samband med det ökade användandet har en hel del olyckor också uppmärksammats, inte minst efter att en dödsolycka skett i Helsingborg.

Regler som gäller för el-kickbike

Många som använder sig av el-kickbikes vet inte vilka regler som gäller, hur det är lämpligt att använda dem och vad som är förbjudet. I viss mån kan det förklara antalet olyckor, och förhoppningsvis kan färre skadas om fler lär sig vad som gäller.

Som med alla fordon någon inte är van vid att köra ökar risken för skador och olyckor just på grund av ovanan. Därför kan ett gott råd vara att provköra en el-kickbike i en lugn miljö. Att ge sig ut i stadstrafik utan att ens ha testat fordonet tidigare kan vara farligt. Men det är ett allmänt råd, ingen regel.

De bestämmelser som finns handlar om el-kickbikes, elsparkcyklar eller elscootrar som har max 250w effekt och en maxhastighet på 20 km/h. Har de högre hastighet eller effekt är de inte lagliga att köra i trafik överhuvudtaget. El-kickbikes räknas som cyklar och därför gäller samma regler som vid cykling.

Alla trafikregler måste följas

  • Det är inte okej att köra el-kickbike påverkad av alkohol eller andra droger.
  • El-kickbikes är okej att köra på cykelbana, men inte på motorväg eller motortrafikled. Den som inte följer reglerna kan dömas för det. I de flesta fall handlar det om böter, men klassas det som hänt som vårdslöshet i trafik kan även andra påföljder bli aktuella. Då kan till exempel personens körkort dras in.
  • Den som är under 15 år måste ha hjälm, det måste finnas ringklocka, broms och vid körning i mörker måste också reflexer och lyse finnas.

Det diskuteras om det behövs ett nytt regelverk för el-kickbikes, men det är oklart hur det i så fall kommer se ut.