Det är många som använder sin båt när de åker in och ut från Stockholm. Som alternativ kan du naturligtvis ta pendelbåtarna men då tar det längre tid. I Stockholm är det ganska lätt att ta sig ut på vattnet och in i staden igen. Har du dock en större båt kanske du måste ta dig igenom slussar och öppningsbara broar.

Slussarna och broarna i Stockholm ägs i första hand av kommunerna och Sjöfartsverket. Med en segelbåt eller en båt med extra hög mast kan det givetvis bli knepigt att ta sig igenom dem, men med en vanlig motorbåt från ryds.se är det enklare.

Båttrafiken på sommaren

Sverige är ett riktigt båtland på sommaren. Redan tidig vår ser du folk som lägger i sina båtar och börjar masta på sina segelbåtar redo för säsongens tävlingar och eskapader. Eftersom de stora färjorna till Finland och Estland också går från Stockholm varje dag är det ännu tätare i vattnen. Med all båttrafik som sker är det viktigt att man har god koll på vart man åker samt att man tar hänsyn till andra på sjön.

Väntetider vid slussarna

Slussöppnandet brukar oftast ske vid behov. I Stockholm är det Stockholms Hamnar som har hand om detta till största delen. Öppnandet av slussarna sker vid behov och det kan ta lite tid att vänta på att det inträffar. Om det är mycket trafik på vattnet kan du få vänta en timme på att det öppnas, har du tur tar det kortare tid. Detta kan vara bra att ha i åtanke om du har bråttom in till staden eller om du ska ut i skärgården.

Slussen byggs om

Fram till cirka 2025 kommer ett omfattande arbete av Slussen göras i Stockholm. Många är redan trötta på skramlet det orsakar men även båttrafiken har fått sig en törn, inte minst på sommaren. Anledningarna till att man bygger om Slussen är flera.

  • Förstärka kajerna runt om Slussen
  • Motverka översvämningar
  • Förbättra vattenflödet och båttrafiken i framtiden
  • Ge en bättre kvalitet på dricksvattnet
  • Stärka hela anläggningen, även trafikanläggningen för biltrafiken