Promenera, cykla, köra bil eller åka sparkcykel — det finns många sätt att färdas på och i centrala Stockholm kan det vara svårt att ta sig fram med bil på grund av ombyggnationer. Därför håller Stockholm Stad på att anpassa staden mer för alternativa resmedel och promenadvägar. 

Att färdas med bil i centrala Stockholm kan vara tidskrävande och stressigt. Att hitta parkering är inte alltid vara det enklaste och det kan i många fall ha en dyr timtaxa. I rusningstider rör sig många bilar samtidigt och det kan göra många förare nervösa. Säkerheten sänks i och med detta och det kan vara enklare att lämna bilen hemma. Ibland är dock tiden en pressande faktor i vardagen och att promenera går inte tillräckligt fort. Hur kan vi ta oss fram snabbare?

cyklar-i-staden

Alternativa ressätt

Stockholm Stad arbetar aktivt med att bygga säkra cykelbanor för cyklister att använda. Detta gör att säkerheten kan öka mellan bilförare och cyklister som alltid varit ett problem. Att ha en cykel tillgänglig i stan är inte alltid en möjlighet för alla och många bor inte tillräckligt nära jobbet för att kunna cykla. Där kommer sparkcyklarna in i bilden.

Voi och Lime är två företag som startat konceptet att hyra en sparkcykel för att ta sig mellan olika platser snabbare i Stockholm. Detta har varit en riktig raket och många har använt sig av sparkcyklarna. Det är inte ett optimalt säkert sätt att ta sig runt då många inte använder hjälm och det kan vara oklart kring vilka regler det är som gäller. Det är däremot ett sätt att transportera sig med utvecklingspotential.