Vägarbete kan vara farligt, vilket många inom branschen är väl medvetna om. Det är viktigt att ha rätt arbetskläder och att vidta korrekta säkerhetsåtgärder.

Många handlar nu sina arbetskläder från arbetsbyxor.com, för att vara säkra på att få tag i rätt utrustning till arbetet. Varselkläder är nödvändigt för att synas bra i trafiken. Det finns också andra säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att inte vägarbetare och trafikanter ska skadas allvarligt när vägarbetet pågår.

Skydda dig på arbetet

En varselväst eller varseljacka gör att vägarbetare syns bättre i mörkret. När det är mörkt, dimmigt, disigt eller dålig sikt av andra orsaker ska dessutom en varselbyxa med reflex i lågt läge användas. Reflexen bör vara som lägst i klass 2.

Märk ut vägarbetet

De flesta vägarbetare arbetar enligt V3-principen. Det innebär en lista som har tre V-satser:

  • Varna trafikanterna i god tid
  • Vägled trafikanterna förbi arbetsplatsen
  • Värna vägarbetarna och trafikanterna

Trafikanterna behöver varnas när de börjar komma nära en vägarbetsplats, så de har möjlighet att anpassa farten. När trafikanterna nått fram till vägarbetet är det dags att vägleda dem så att de säkert kommer förbi arbetsplatsen. De ska också tydligt kunna se när vägarbetet är slut. Trafikanterna och vägarbetarna ska varnas när de åker förbi vägarbetsplatsen, så att det arbete som genomförs sker på ett säkert sätt för alla parter.

Skydda vägarbetare med vakter

Säkerheten för vägarbetare har varit omdiskuterad under många år. I Västerbottens inland har det införts vägvakter som arbetar på vägarna. Passerande trafikanter gjordes uppmärksamma på trafiklotsar och vägvakter som arbetade för att fördela och underlätta trafikflödet. Målet var att förbättra framkomligheten och säkerheten. När polisen övervakade vägarbetet som gjordes vid en bro över Tunaån som ligger i Borlänge, kom de fram till att över tusen fordon hade för hög hastighet när de körde förbi vägarbetsplatsen. God säkerhet är alltså en absolut nödvändighet för vägarbetare.

Ge skydd till vägarbetare på andra sätt

OIika studier har visat att en majoritet av de som arbetar som vägarbetare tycker att det är viktigt att förbättra hastigheten och trafiken som går förbi vägarbeten. På grund av detta har olika förslag på åtgärder tagits fram. En del, som lotsar i trafiken används relativt ofta. Exempel på dessa förslag är att införa kompletterande skyltning på väglinjemålningsfordon, där skyltarna lyser och går att ställa om. Andra former av skyltar har föreslagits, som meddelandeskyltar för köbildning och sådana som ger information till förarna kring hastigheten hos deras egna fordon och arbetsfordon. Ett annat förslag är att införa optiska hastighetslinjer som skapar en illusion av att hastigheten ökar. För att höja säkerheten vid arbete på väg rekommenderar Trafikverket att det används en varningslykta för alla väghållningsfordon. Denna varningslykta ska ha möjlighet att upptäckas från alla håll i olika situationer, och är menat att användas när trafikanter upplever att fordonet är ett hinder eller en fara. Det finns också energiupptagande skydd som bör monteras på vägarbetsfordon. De kan också dras av fordonet. Det vanligaste skyddet av detta slag kallas för TMA eller ”Truck Mounted Attenuator”. Det förhindrar allvarliga personskador hos vägarbetare och förare.