I Stockholms stad satsas det på att förbättra och rusta upp länets bilvägar. En bättre trafik i och runt staden, vilket bland annat innebär ny asfaltering. Hållbarhet och säkerhet är två aspekter som har stor betydelse i den här sortens projekt.

I den här artikeln kan du läsa mer om vad det innebär att rusta upp bilvägar i Sverige. Lär dig mer om både säkerhet och nyasfaltering.

Beslut om nya vägar

Det är flera aspekter som vägs in när en stad eller ett län tar beslutet om att inleda ett projekt med syftet att förbättra vägar. Ibland har det uteslutet att göra med vägsäkerhet där befintliga vägar och vägunderlag inte uppfyller kraven. Andra gånger kan det vara förändrad stadsplanering som är anledningen till att vägarna måste rustas upp.

I regel innebär en rustning av bilvägar att ny asfalt läggs från grunden då det säkerställer att det nya underlaget anpassas korrekt till anslutande miljö. Den gamla asfalten tas bort och vägarna grävs upp innan den nya asfalten blir lagd. Stockholm stad använder sig av anpassade anläggningsmaskiner för den här typen av projekt. En optimal maskin är grävlastare som kombinerar egenskaper från andra klassiska anläggningsmaskiner. Grävlastaren kan gräva, men även bära last och det är särskilt praktiskt med tanke på att gammalt underlag ska transporteras bort. Du kan ta reda på mer om grävlastare här för att bättre förstå maskinens fördelaktiga egenskaper i samband med rustning av bilvägar.

Återvinning av asfalt

Stockholms stad väger in hållbarhet och ett miljövänligt utförande när vägarna rustas upp. Specialiserade leverantörer anlitas för att återvinna gammal asfalt – ofta direkt ute på ”arbetsfältet” via en teknik som kallas ”repaving”. Den här sortens företag som återvinner gammalt vägunderlag har mobila resurser där de snabbt kan förflytta arbetet.

Det finns många olika typer av återvinningstekniker och det mesta handlar om att anpassa varje jobb med rätt tjänst. Ibland kan det innebära att gammal asfalt återvinns via en varm process medan det andra gånger är helt kall återvinning. Många gånger kan hållbara och anpassade lösningar behövas beroende på omgivning samt vägens skick.