Efterfrågan på nya laddstolpar är hög från boende i Stockholm. Det beror på att allt fler väljer att äga en elbil. För att göra boenden attraktiva är det en fördel att det finns laddstolppar tillgängliga även för de som vill bo i bostadsrätt eller hyresrätt.

Laddstolparna i Stockholm ökar till antalet för varje år. Förutom att det blir fler publika laddstolpar runt om i staden väljer även fler bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att installera laddstolpar. För bostadsrättsföreningar eller hyresvärdar som inte har några laddtolpar ännu kan det vara en fördel om Opigo installerar laddstolpar i Stockholm smidigt och enkelt. De kan ta hand om hela processen från start till mål vilket är oerhört smidigt eftersom du inte kan utföra installationen själv.

Bostadsrättsföreningar kan få bidrag vid installation

Eftersom fler väljer att köpa elbil är det viktigt att kunna ladda bilen hemma. Det kan vara direkt avgörande för om en person väljer att köpa en bostadsrätt eller inte beroende på om det finns en tillgänglig laddstople. Det kan ses som en investering för en bostadsrättsförening att välja att installera laddstolpar. Eftersom det finns uppsatta miljömål att minska på utsläppen är det viktigt att det finns bra möjligheter att äga en elbil för alla och inte bara för dem som bor i en villa. När en bostadsrättsförening väljer att installera laddstolpar är det möjligt att få upp till 50 procent i investeringskostnaden som bidrag. Det gäller både för material och installation.

Laddning ska vara lättillgänglig

Det finns planer på att utrusta staden med ännu fler laddstolpar under de kommande åren. Många i Stockholm som inte har en egen laddbox ska ha lika goda möjligheter att kunna ladda sin bil. Laddgator runt om i Stockholm är ett bra komplement för att möjliggöra att fler kan äga en elbil. Tröskeln för att köpa en elbil som fortfarande har ett högt inköpspris bli lägre om laddningsmöjligheterna är bra.

Bättre stadsmiljö med fler elbilar

Laddstolparna i Stockholm har både snabbladdning och destinationsladdning som är lite långsammare. Elen som elbilarna laddas med kommer från fossilfri vind- och vattenkraft som är helt förnybar energi. Ju fler som använder elbil och laddar med förnybar energi desto bättre är det för klimatet och miljön i staden.