Klimatfrågan är högaktuell och det finns många förslag kring miljöomställning. Större städer som Stockholm har dessutom tät biltrafik som bidrar till luftföroreningar. Ett sätt att bidra till en förbättring är att investera i en elbil eller laddhybrid.

Att ersätta fossilbilen med en elbil är det mest effektiva sättet att minska privatpersoners klimatpåverkan i vardagen. Laddstolpar för allmänheten finns ofta i anslutning till de stora parkeringshusen, men laddstationer kan även införskaffas nära hemmen utanför centrala Stockholm. Det är ofta det bästa alternativet för dig som pendlar utan tillgång till laddstationer i anslutning till arbetet. Genom att klicka här får du veta mer om olika laddstationer och vad som passar dig.

Välj mellan laddstolpe eller laddbox

Med tillgång till en egen laddstation nära hemmet går det enkelt och snabbt att ladda elbilar eller laddhybrider. Den teknik som finns idag utvecklas fort och företag specialiserar sig kring laddstationer för att kunna erbjuda det kunden behöver. En laddstation kan räcka till ett eller flera hushåll beroende på modell. Skillnaden mellan laddstolpe och laddbox innebär att den ena installeras som en fristående stolpe och den andra som en box på väggen. En laddstation i anslutning till hemmet gör upplandningen av bilen betydligt effektivare då bilen kan laddas alla tider på dygnet när du är hemma. Vilken modell som behövs påverkar hur många mil/timme den kan ladda bilen med. Hur långt bilen kommer på den el den laddats med beror främst på typ av bil och hastighet vid körning.

Därför är elbilen bästa valet i Stockholm

Idag är lokala miljö- och hållbarhetsfrågor viktiga att ta hänsyn till och det gäller främst stadsmiljöer. Trafiken i städer innebär varierad körning som bidrar till ökade utsläpp, framför allt i områden med mycket trafik och köbildning. De korta vardagliga resorna anses vara den största källan till utsläppen. Även vid pendling i och utanför city bidrar elbilar och laddhybrider till skillnaden i den lokala miljön. I de fall trafiken inte kan begränsas behöver valet av fordon förändras. Därmed krävs även ett stort antal offentliga laddstationer i Stockholm.